40+ Är jag i förklimakteriet?

Kvinnor som nyss passerat 40 år kontaktar oss allt som oftast och undrar över sitt förändrade mående. Deras unga ålder förbryllar eftersom de ser sig själva som unga, friska och vitala då de “bara” passerat 40. Just i denna fas märker vi att det finns många frågetecken kring vilken hjälp som finns att få. Vi […]