40+ Är jag i förklimakteriet?

Kvinnor som nyss passerat 40 år kontaktar oss allt som oftast och undrar över sitt förändrade mående. Deras unga ålder förbryllar eftersom de ser sig själva som unga, friska och vitala då de “bara” passerat 40. Just i denna fas märker vi att det finns många frågetecken kring vilken hjälp som finns att få. Vi gynekologer kallar denna period för perimenopaus, i folkmun kallad “förklimakteriet”. Denna smygande övergång är den tid då en kvinna försiktigt inleder sin resa mot ett nytt kapitel i livet, klimakteriet.

Under förklimakteriet börjar kvinnans kropp att ge subtila signaler om förändring.

Menstruationerna kan bli oregelbundna och ibland rikligare. Ofta dominerar de psykiska besvären.Humörsvängningar kan tillta och komma olägligt. Många kvinnor beskriver att de inte har samma energi som tidigare, att de lätt brusar upp för mindre saker, att de inte har samma toleransnivå som tidigare. Många känner sig nedstämda utan att vara deprimerade. I början av förklimakteriet är det framför allt hormonet progesteron som börjar avta i styrka. Genom att ersätta progesteron kan många kvinnor må bättre.

När förklimakteriet startar, hur länge det varar och hur intensivt det upplevs är individuellt. Vissa kvinnor kan uppleva detta skede i några år medan andra kan känna dess inverkan under längre tid.

Det är en tid av självupptäckt och förändring, där kvinnor kan reflektera över sina liv och prioritera sin hälsa. Det är viktigt att komma ihåg att förklimakteriet, trots dess utmaningar, är en naturlig del av kvinnors liv. Det kan vara en tid för att ta hand om sig själv och vid behov söka rådgivning. Som alla övergångar i livet kan förklimakteriet vara en chans till tillväxt och självkännedom.

Här kommer en sammanfattning kring förklimakteriet

1. Symtom: Under förklimakteriet kan kvinnor uppleva en rad förändringar. Vanliga symtom inkluderar oregelbundna menstruationer, humörsvängningar, sömnproblem, ibland perioder av värmevallningar.

2. Hormonella förändringar: Under förklimakteriet minskar produktionen av framför allt könshormonet progesteron men även östrogenproduktionen kan börja svikta. Detta leder till de olika symtom som kvinnor upplever.

3. Varaktighet: Förklimakteriet kan vara olika länge för olika kvinnor, vanligtvis varar det i flera år innan själva menopausen inträffar. Menopausen anses inträffa när en kvinna inte har haft menstruation på ett år.

4. Behandling: Många kvinnor hanterar symtomen i förklimakteriet genom livsstilsförändringar, inklusive kost- och motionsförändringar. För vissa kvinnor kan hormonbehandling eller andra medicinska behandlingar vara ett alternativ för att hantera besvärliga symtom. Det är viktigt att diskutera olika behandlingsalternativ med en läkare för att ta hänsyn till individuella behov och risker.

Förklimakteriet är en naturlig del av det kvinnliga åldrandet, men det kan vara besvärligt för vissa kvinnor. Det är viktigt att veta att det finns hjälp att få för att kunna må mycket bättre.

Hur kan vi hjälpa kvinnor i förklimakteriet?

  • Vi hjälper dig att få förståelse kring dina upplevda symptom
  • Vi hjälper dig att få kontroll över dina besvär
  • Bioidentiskt progesteron kan vara en viktig del för att balansera ditt mående

Nyligen upplagda inlägg