Vi utbildar företag kring klimakteriet

Noonaklassen - en klimakterieutbildning för företag

Noonakliniken lanserar nu det vi kallar för “Noonaklassen”. Ett utbildningspaket riktat mot företag med syfte att få kvinnor mitt i livet 40-60 år att må bra och fortsätta prestera på en hög nivå. 

Som gynekologer, med klimakteriet som specialintresse, möter vi dagligen kvinnor mitt i livet som söker hjälp för att må bättre och fortsatt kunna prestera på sin arbetsplats. I takt med att kroppen förändras söker många, men långt ifrån alla, kvinnor hjälp inom vården. Cirka 80% av alla kvinnor i klimakteriet kan både må bättre och fortsätta prestera på hög nivå efter adekvat medicinsk rådgivning och hantering. Kring detta ämne utbildar vi nu kvinnor och män på arbetsplatser. Medarbetare inom hela organisationen är vår målgrupp.

Noonaklassen - en klimakterieutbildning för företag

Noonakliniken lanserar nu det vi kallar för “Noonaklassen”. Ett utbildningspaket riktat mot företag med syfte att få kvinnor mitt i livet 40-60 år att må bra och fortsätta prestera på en hög nivå. 

Som gynekologer, med klimakteriet som specialintresse, möter vi dagligen kvinnor mitt i livet som söker hjälp för att må bättre och fortsatt kunna prestera på sin arbetsplats. I takt med att kroppen förändras söker många, men långt ifrån alla, kvinnor hjälp inom vården. Cirka 80% av alla kvinnor i klimakteriet kan både må bättre och fortsätta prestera på hög nivå efter adekvat medicinsk rådgivning och hantering. Kring detta ämne utbildar vi nu kvinnor (och män) på arbetsplatser. Medarbetare inom hela organisationen är vår målgrupp.

Vi utbildar företag och dess medarbetar kring vad det innebär för en kvinna att leva och verka i åldern 40-60 år. Vi belyser utmaningar och svårigheter som 80% av alla kvinnor möter där vi exemplifierar från vårt dagliga arbete med denna typ av patienter. Vi förklara vägen framåt till att som kvinna kunna må mycket bättre och på så sätt bli en bättre medarbetare och medmänniska. 

Medarbetare inom hela kundens organisationen är vår målgrupp. 

  • En bred, djup och rolig föreläsning, interaktiv med deltagarna

 

  • Frågestund, alternativt personlig rådgivning med deltagare

 

  • “Goodiebag” till varje deltagare med produkter för egenvård

 

  • Möjlighet att boka tider till Noonakliniken exklusivt företagets anställda

Tid: 60-90 min

Plats: På plats hos er

Vi som utbildar: Specialistläkare i Obstetrik och Gynekologi med fokus på klimakteriet

Pris: Offert på begäran

Vid intresse, skicka ett mail till: kontakt@noonakliniken.se

Historia om klimakteriet

I den västerländska kulturen existerar många negativa stereotyper av äldre kvinnor medan ungdomlighet ofta ses som något attraktivt. Detta kan leda till att kvinnor känner ambivalens inför förändringar i kroppen under klimakteriet. Den rådande kulturen påverkar alltså kvinnans upplevelse och attityd till klimakteriet.

Förr i tiden hade man inte samma förståelse för sambandet mellan äggstocksfunktion och klimakteriebesvär. Man ansåg att mensblödningen var nödvändig för att rensa kroppen från bla gifter som annars kunde orsaka sjukdomar och psykiska besvär. När så menstruationen upphörde låg det nära till hands att tro att dessa giftiga ämnen hölls kvar i kroppen och gav upphov till sjukdomar och psykiska besvär. När kvinnans förmåga att bli gravid upphörde uppstod för många dessutom en känsla av att inte ”duga” som kvinna, hustru, älskarinna och mor. Alla dessa myter kan ligga till grund för den delvis tabubelagd syn på klimakteriet som vi har idag.

Vanliga frågor när vi utbildar företag

Varför ska ett företag utbilda sig kring klimakteriet?

Kvinnor är en stor del av arbetsstyrkan på ett företag. Vi vet att en kvinna genomgår en hormonell förändring mellan 40 och 60 år. Denna förändring går att behandla för att på så sätt få glada, starka och flitiga medarbetare. 

När kan utbildning ske?

Vi tar kontinuerligt emot intresseanmälningar och planerar utbildningsdagar tillsammans med kunden. Vanligtvis kan utbildning ske inom 30 dagar vid behov.  

Kan en anpassad agenda skapas?

Ja, det är en ofta förekommande önskan och vi gör alltid en behovsanalys av kunden och dess medarbetare innan vi tillsammans sätter agendan.

Vilka typer av företag kan dra nytta av klimakterieutbildning?

De företag som har kvinnor bland sina medarbetare kan dra nytta av vår utbildning Noonaklassen.

Vissa branscher har fler kvinnor än andra. Vi ser tex bank, finans, försäkring samt konfektion som branscher med stor andel kvinnor i spannet 40-60 år.