Sexolog

Vi hjälper dig med ditt sexliv

Sexologen hjälper till att sätta ord på upplevelser som handlar om frågor kring sexualitet, lust, problem i kommunikationen med ev partner. Vanliga orsaker till att personer söker hjälp är lustproblem, sexuellt självförtroende, sexuell identitet, sexuella relationer och andra funderingar kring sexuell hälsa. Gynekologen kan tillsammans med sexologen skapa en god förutsättning för att ge kvinnor ett välfungerande sexliv innan, under och efter klimakteriet.

Sexolog

Suzann Larsdotter

Vanliga frågor om sexologi

Varför upplever jag minskad sexuell lust under klimakteriet, och vad kan jag göra åt det?

Under klimakteriet kan minskad östrogenproduktion leda till en minskning av sexuell lust. En sexolog kan ge råd om olika strategier och tekniker för att öka libido och sexuell tillfredsställelse, inklusive övningar, förändringar i kost och livsstil, och eventuell hormonbehandling om det är lämpligt.

Hur påverkar klimakteriet min sexuella hälsa, som vaginal torrhet och smärta?

Många kvinnor upplever vaginal torrhet och smärta under klimakteriet på grund av minskad östrogenproduktion. En sexolog kan ge råd om olika sätt att hantera dessa symptom, inklusive användning av glidmedel och lokal östrogenbehandling.

Kan klimakteriet påverka min förmåga att få orgasm eller sexuell tillfredsställelse?

Klimakteriet kan påverka orgasmens intensitet och frekvens för vissa kvinnor. En sexolog kan ge tips och råd om tekniker för att öka chanserna att uppleva orgasm och förbättra den sexuella tillfredsställelsen.

Finns det specifika övningar eller tekniker som kan hjälpa mig att stärka min bäckenbottenmuskulatur under klimakteriet?

Bäckenbottenmuskulaturen är viktig för sexuell funktion. En sexolog kan ge övningsrekommendationer och tekniker för att stärka bäckenbottenmuskulaturen, vilket kan vara särskilt värdefullt under klimakteriet.