Hormonbehandling

Varför hormonbehandling?

Hormonbehandling i klimakteriet kallas också för “menopausal hormonterapi”, MHT. Det är klart fördelaktigt om MHT startas så tidigt som möjligt och gärna så nära menopaus (sista mens) som möjligt. Att starta med MHT efter 60 års ålder eller mer än 10 år efter sista mensen är inte att rekommendera. Man har då sett en ökad risk för bla hjärt-kärlsjukdom, tex stroke. 

Startar man tidigare än så överväger i stället hälsofördelarna.

Varför hormonbehandling?

Hormonbehandling i klimakteriet kallas också för “menopaus hormon terapi”, MHT. Det är klart fördelaktigt om MHT startas så tidigt som möjligt och gärna så nära menopaus som möjligt. Att starta med MHT efter 60 års ålder eller mer än 10 år efter sista mensen är inte att rekommendera. Man har då sett en ökad risk för bla hjärt-kärlsjukdom, tex stroke. Startar man tidigare än så överväger i stället hälsofördelarna:

Risker gällande hormonbehandling

Det finns en mycket liten riskökning för bröstcancer vid kombinerad östrogen och gulkroppshormonbehandling om den fortgår under många år.
Risken för djup ventrombos (blodpropp i de djupa venerna) är något ökad de första två åren med östrogen i tablettform. Dock finns det ingen ökad risk för ventrombos vid behandling med plåster, spray eller gel, sk transdermal behandling.
Vid några tillstånd är MHT inte lämpligt.

Biodentiska hormoner

Humanidentiskt, kroppsidentiskt eller bioidentiskt hormonläkemedel har i princip samma innebörd. Det betyder att läkemedlet innehåller ett hormon som till sin sammansättning är identiskt med det hormon som din kropp producerar, alltså ett kroppseget hormon, som motsvarar människans. Ursprunget till de bioidentiska könshormonerna som används som läkemedel i Sverige återfinns i växtriket och kommer från soja och jams (gäller även de syntetiska hormonerna). Det finns många fördelar med bioidentiska hormoner.

Vanliga frågor om hormonbehandling

Vad menas med bioidentiska hormoner?

Bioidentiska hormoner är humanidentiska med samma kemiska struktur, funktion och nedbrytning som kroppens egna, dock kemiskt framställda (ex östradiol, progesteron)

För vem rekommenderas bioidentiska hormoner?

Nästan alla kan ta bioidentiska hormoner. För några få kvinnor kan det ibland vara lämpligare med syntetisk variant. Gynekologen och patienten kommer gemensamt fram till vad som är lämpligast.

Hur länge rekommenderas man använda bioidentiska hormoner?

Det finns ingen övre gräns för hur länge man kan använda hormoner. Det blir en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Kan man göra uppehåll i sin hormonbehandling, hur ska man tänka?

Förr rekommenderade man årliga utsättningsförsök av hormonbehandling. Den rekommendationen har man övergivit. Utsättning bör ske i samråd med behandlande läkare.