Provtagning

Blodprover kan vara vägledande för att kunna ställa rätt diagnos samt att kunna sätta in adekvat behandling. Klimakteriet är en fas som alla kvinnor kommer passera och med hjälp av blodprover kan vägledning ges kring behandling och vägen framåt. Blodprover kan ge svar på specifika frågor kring hormoner, levern, blodfetter, sköldkörteln, blodstatus, vitaminer, mm. 

Hos våra samarbetspartners SYNLAB och Medicheck kan blodprover tas med eller utan remiss från Noonakliniken.

Med remiss

SYNLAB

SYNLAB erbjuder provtagning i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Provtagning hos SYNLAB kräver remiss från Noonakliniken. Provsvaret får du sedan av Noonakliniken, som också svarar på eventuella frågor och funderingar du har. Svarstider och rutiner skiljer sig beroende på vilka prover som tagits.

Prislista SYNLAB

Här finns SYNLAB

Provtagningsanvisning

Utan remiss

Medicheck, Blodkollen, Wearlabs

Provtagning utan remiss erbjuds av flera aktörer med provtagning runt om i hela Sverige samt hemtest. Provsvaret får du sedan dela med Noonakliniken, som också svarar på eventuella frågor och funderingar du har. Svarstider och rutiner skiljer sig beroende på vilka prover som

Boka provtagning hos Medicheck

Boka provtagning Blodkollen

Boka provtagning Wearlabs

Vanliga frågor om provtagning

Visar blodprov om jag är i klimakteriet?

Blodprov kan vara ett användbart verktyg för att undersöka om en person befinner sig i klimakteriet. Under klimakteriet minskar produktionen av östrogen och progesteron, vilket kan påverka olika kroppsfunktioner och orsaka symtom som värmevallningar, nattliga svettningar, humörsvängningar och sömnproblem.

Vanliga blodprover som tas för att bedöma om en person befinner sig i klimakteriet inkluderar mätning av hormoner såsom FSH (follikelstimulerande hormon) och östradiol. Höga nivåer av FSH och låga nivåer av östradiol kan indikera att en person befinner sig i klimakteriet.

Det är viktigt att notera att resultaten från dessa blodprov inte är definitiva och att andra faktorer också kan påverka deras resultat. Därför är det viktigt att diskutera eventuella symtom och provresultat med en läkare för en korrekt bedömning och eventuell behandling.

Vilka svar ger ett blodprov?

Blodprov kan ge en mängd olika svar beroende på vilka specifika tester som utförs. Här är några vanliga typer av tester och vilka svar de kan ge:

1. Allmänna hälsoprofiler: Dessa kan inkludera tester för att bedöma ditt blodsocker (glukos), kolesterolnivåer, leverfunktion, njurfunktion och blodcellsräkning (som röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar). Svaren på dessa tester ger en övergripande bild av din hälsa och kan indikera om det finns några avvikelser eller riskfaktorer för olika sjukdomar.

2. Hormonella tester: Blodprov kan användas för att mäta hormonnivåer, såsom sköldkörtelhormoner (TSH, T3, T4), könshormoner (östrogen, progesteron, testosteron), hypofyshormoner (FSH, LH) och andra hormoner som kortisol. Svaren på dessa tester kan hjälpa till att diagnostisera hormonella obalanser och relaterade tillstånd.

3. Infektionstester: Blodprov kan användas för att upptäcka närvaron av olika infektioner, inklusive bakteriella, virala eller parasitära infektioner. Exempel på dessa tester inkluderar tester för HIV, hepatit, syfilis, och andra infektioner.

4. Inflammatoriska markörer: Vissa blodprover mäter nivåerna av inflammation i kroppen genom att testa för specifika markörer såsom C-reaktivt protein (CRP) eller erytrocytsänkningshastighet (ESR). Höga nivåer av dessa markörer kan indikera närvaro av inflammation i kroppen, vilket kan vara kopplat till olika sjukdomar och tillstånd.

5. Näringsämnen och vitaminer: Blodprov kan också användas för att mäta nivåerna av olika näringsämnen och vitaminer i kroppen, såsom järn, vitamin B12, D-vitamin och folat. Avvikelser från normala nivåer av dessa näringsämnen kan indikera brister eller andra hälsoproblem.

Det är viktigt att notera att resultaten från blodprov alltid bör tolkas av en kvalificerad läkare eller annan medicinsk professionell. De kan ge en korrekt bedömning av dina blodprovresultat och hjälpa dig att förstå vad de innebär för din hälsa.

Vilka olka blodprover erbjuds?

Noonakliniken erbjuder följande prover: 

Lilla Hormonpaketet

 • FSH
 • LH
 • Östradiol
 • Testosteron
 • SHBG

Stora Hormonpaketet

 • Lilla paketet
 • DHEAS
 • Progesteron
 • Kortisol
 • Prolaktin

Testosteronprov

 • Testosteron
 • SHBG

Tumörmarkör

 • CA-125

Lilla Sköldkörtelpaketet

 • TSH
 • fritt T3
 • fritt T4

Stora Sköldkörtelpaketet

 • Lilla paketet
 • TPO-ak
 • TRAK

Leverprov

 • ASAT, ALAT
 • Gamma-GT
 • ALP
 • LD
 • Bilirubin
 • Albumin

Blodfetter

 • Kolesterol
 • LDL-kolesterol
 • HDL-kolesterol
 • Triglycerider

Elstatus

 • Natrium
 • Kalium
 • Kreatinin

Blodstatus

 • Järn
 • Feritin
 • Glukos

Vitaminprover

 • Vitamin D
 • Zink
 • Järn
 • Folat
 • Magnesium

Anemiprover

 • Blodstatus
 • Retikulocyter
 • Haptoglobin
 • Järn, Ferritin, Transferrin
 • Homocystein
Vilka cellrpover erbjuds

Patologi/Cytologi (provtagning på Noonakliniken)

 • Cellprov inkl HPV
 • Vävnadsprov
 • Hudbiopsi

Mikrobiologi (provtagning på Noonakliniken)

 • Urinodling
 • Allmän odling
 • Svampodling vagina
 • Klamydia/Gonorré
 • Mycoplasma genitalium
 • Herpes typ 1/2 virusisolering
Kan jag förebygga bra resultat på blodprover?

Ja, det finns flera saker du kan göra för att försöka uppnå bra resultat på blodprover, särskilt om du genomgår tester relaterade till klimakteriet eller andra hormonella förändringar. Här är några generella tips:

1. Ät en balanserad kost: En hälsosam kost som är rik på frukt, grönsaker, fullkorn, magert protein och hälsosamma fetter kan bidra till att stödja en sund hormonbalans och optimera resultatet av dina blodprov.

2. Motionera regelbundet: Fysisk aktivitet kan bidra till att reglera hormonerna och förbättra din allmänna hälsa. Sträva efter att träna regelbundet, både aerob träning och styrketräning.

3. Undvik rökning och överdriven alkoholkonsumtion: Rökning och överdriven alkoholkonsumtion kan påverka hormonbalansen negativt och ha andra skadliga effekter på kroppen. Att undvika dessa vanor kan bidra till att förbättra dina blodprovresultat.

4. Hantera stress: Långvarig stress kan påverka hormonerna negativt. Använd avslappningstekniker som meditation, djupandningsövningar eller yoga för att hjälpa till att hantera stressen.

5. Få tillräckligt med sömn: En god sömn är viktig för hormonell balans och allmän hälsa. Sträva efter att få 7-9 timmars sömn varje natt för att optimera dina blodprovresultat.

6. Kontrollera eventuella mediciner: Vissa mediciner kan påverka dina hormonnivåer och blodprovresultat. Se till att din läkare är medveten om alla mediciner du tar och diskutera eventuella potentiella påverkningar på dina blodprov.

7. Ha regelbundna läkarbesök: Regelbundna kontroller med din läkare kan hjälpa till att övervaka din hälsa och eventuella förändringar i hormonnivåer över tiden.

Genom att implementera dessa livsstilsförändringar kan du bidra till att optimera dina blodprovresultat och främja en sund hormonbalans. Kom dock ihåg att alla människor är olika, och det är viktigt att diskutera dina individuella behov och mål med din läkare.